Zailtasunak dituzten pertsonak babesteko zerbitzu espezializatuak eskaintzen ditugu, beren hobekuntza-plana garatzeko.

Beste baliabide eta agente batzuekin batera, lurraldean esku hartzen dugu, lurraldea inklusiboa eta parekidea izan dadin.

Pertsonekin

Inguruarekin

Zer jaso dezakezu:

 

 • Erakundearen zerbitzuen eta beste baliabide batzuen  gaineko informazioa
 • Arreta pertsonalizatua
 • Hobekuntza-plan pertsonalizatua egiteko babesa
 • Banakako eta taldekako orientazioa
 • Laguntza eta babes psikosoziala
 • Garapen pertsonalerako prestakuntza (soziopertsonala), oinarrizko prestakuntza, lan aurreko prestakuntza
 • Gizarte-sarea
Gure helburua da:

 

 • Kulturarteko bizikidetza esperimentatzeko erkidego-espazioak sentsibilizatu eta sortzea.
 • Elkarteen sarea babestu eta indartzea.
 • Dauden baliabideak babestea eta horien artean zubigile-lanak egitea (gizartea, osasuna, hezkuntza eta kultura).
Gure proiektuak: Proiektuak gara daitezen, lurraldeko baliabide publiko eta pribatuekin aritzen gara lankidetzan.

Colaboran:

Fondo Social Europeo
Alvaro Baños | Portales Web, Aplicaciones Móviles, Marketing Online, Analítica y SEO