Zailtasunak dituzten pertsonak babesteko zerbitzu espezializatuak eskaintzen ditugu, beren hobekuntza-plana garatzeko.

Beste baliabide eta agente batzuekin batera, lurraldean esku hartzen dugu, lurraldea inklusiboa eta parekidea izan dadin.

Pertsonekin

Inguruarekin

Zer jaso dezakezu:

  • Erakundearen zerbitzuen eta beste baliabide batzuen  gaineko informazioa
  • Arreta pertsonalizatua
  • Hobekuntza-plan pertsonalizatua egiteko babesa
  • Banakako eta taldekako orientazioa
  • Laguntza eta babes psikosoziala
  • Garapen pertsonalerako prestakuntza (soziopertsonala), oinarrizko prestakuntza, lan aurreko prestakuntza
  • Gizarte-sarea
Gure helburua da:

  • Kulturarteko bizikidetza esperimentatzeko erkidego-espazioak sentsibilizatu eta sortzea.
  • Elkarteen sarea babestu eta indartzea.
  • Dauden baliabideak babestea eta horien artean zubigile-lanak egitea (gizartea, osasuna, hezkuntza eta kultura).
Gure proiektuak: Proiektuak gara daitezen, lurraldeko baliabide publiko eta pribatuekin aritzen gara lankidetzan.

[huge_it_portfolio id="3"]