Irabazi-asmorik gabeko elkartea da Zabaltzen, eta desberdintasun-egoeran dauden pertsonak gizarteratzea du XEDE. Horretarako, maila pertsonalean, prestakuntzan, lan-arloan eta erkidegoko partaidetzan hobetzeko ekintzak garatzen ditu.

Zabaltzen Elkartearen IKUSPEGIA da, bestalde, erakunde profesional independentea, plurala eta solidarioa bihurtzea, gure xedea betetzeko orduan. Horrez gain, gizarteratze-arloko erreferente ere bilakatu nahi dugu, desberdintasun-egoeran dauden pertsonentzat nahiz helburu horretan laguntzen duten gainerako agenteentzat.

Defendatzen ditugun eta Zabaltzen Elkarteko pertsonok gehienen identifikatzen gaituen BALIOAK honako hauek dira:

 • Zintzotasuna.
 • Eraginkortasuna eta efizientzia.
 • Aukera-berdintasuna.
 •  Elkartasuna eta lankidetza.
 • Pertsonekiko errespetua.
 • Enpatia.
 • Pertsonekiko eta gizartearekiko konpromisoa.
 • Gardentasuna.
 • Etengabeko hobekuntza eta berrikuntza.

Lidergotza eraldatzaile eta sozialki arduratsuaren kontzeptua babesteko konpromisoa daukagu Zabaltzen Elkartean. Izan ere, erakundea orientatu, koordinatu eta kohesionatu nahi dugu, honako helburu hauek lortzeko:

 • Gure xedea, ikuspegia eta balioak garatu eta gauzatzea.
 • Gurekin lan egiten duten interes-taldeen eta pertsonen asebetetzea lortzea.
 • Lurralde inklusiboak sustatzea.
 • Zabaltzen Elkartean lan egiten duten pertsonak asebetetzea.
 • Gure prozesuak etengabe hobetzea, erakundean garatu eta ezarri dugun kalitatezko kudeaketa-sistema garatu eta eutsiz.
 • Gure lana hedatzeko beharrezko baliabide materialak modu eraginkorrean eta efizientean kudeatzea.
 • Gure erakundean planteatzen diren arrisku eta aukerak eta gure zerbitzu eta produktuen kalitatean eragina eduki dezaketenak aldian-aldian kontuan hartu eta aztertzea.
 • Bizitzaren iraunkortasuna lortzea, ekonomiari, ingurumenari eta gizarteari erreparatuta.
 • Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea, bere dimentsio guztietan, eta bereziki, emakumeenganako indarkeriaren aurkako borrokan.
 • Gure jardueran aplikatu beharreko legeak eta araudiak betetzea.

Kalitate-politika hau erakunde osoan zehar ulertzen, ezartzen eta eguneratzen da, eta Zabaltzen Elkarteko Gidaritza Taldearen konpromiso eta babes osoa dauzka. Azken horrek, zehazki, politika ezarri, garatu eta aplikatzen du, Kalitatearen Kudeaketa Sistemaren bidez.