Zabaltzen elkarlaneko, gizarte-ekimeneko eta   irabazi asmorik gabeko kooperatiba da, eta bere MISIOA desberdintasun egoeran dauden pertsonen gizarteratzea da; horretarako, hobekuntza pertsonalerako, formaziorako, lanerako eta erkidegoan parte hartzeko ekintzak erabiltzen ditu. 

Zabaltzenen IKUSPENA da erakunde profesional independentea izatea, askotarikoa eta gure misioa betetzeko zereginean solidarioa eta gizarteratze-alorrean erreferente izatea, bai desberdintasun egoeran dauden pertsonentzat bai gizarteratzea helburu duten gainerako eragileentzat. 

Gidari dituen BALIOAK, eta Zabaltzeneko pertsonak hoberen identifikatzen dituztenak, honako hauek dira: 

 • Zintzotasuna. 
 • Efizientzia eta eraginkortasuna. 
 • Aukera-berdintasuna. 
 • Elkartasuna eta kooperazioa. 
 • Pertsonenganako begirunea. 
 • Enpatia. 
 • Pertsonekiko eta gizartearekiko konpromisoa.  
 • Gardentasuna. 
 • Etengabeko hobekuntza eta berrikuntza. Zabaltzenen geure egiten dugu AITZINDARITZA ERALDATZAILEA ETA SOZIALKI ARDURATSUAren kontzeptua babesteko konpromisoa; haren xede nagusia izanik erakundea orientatzea, koordinatzea eta kohesionatzea honako hau lortzeko bidean: 
 • Gure misio, ikuspen eta balioak garatzea eta gauzatzea. 
 • Gure lanaren helburu eta gure lankide diren pertsonen eta interes-taldeen asebetetzea. 
 • Lurralde inklusiboak bultzatzea. 
 • Gure prozesuen etengabeko hobekuntza, garatu eta erakundean ezarri dugun kalitatea kudeatzeko sistema integratua landuz eta mantenduz. 
 • Ingurumena errespetatzea eta babestea, energia zentzuz erabiltzen saiatuz eta sortutako hondakinak balorizatuz. 
 • Gure lana egiteko behar diren baliabide materialak eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzea. 
 • Zabaltzen-SARTUn lan egiten duten pertsonen eta gure jardueretan parte hartzen dutenen segurtasuna eta osasuna. 
 • Gure erakundeak dituen eta gure zerbitzu eta produktuen kalitatean eragin dezaketen arriskuak eta aukerak aldian aldian kontuan hartzea eta aztertzea. 
 • Biziaren jasangarritasuna hiru dimentsiotan: ekonomikoa, ingurumenekoa eta soziala. 
 • Emakumeen eta gizonen arteko erabateko berdintasuna, eta bereziki, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako borroka. 
 • Gure jarduerari dagozkion lege eta araudiak betetzea. Kalitate-politika hau erakunde osoan onartu eta ezarri da, eta egunean mantentzen da; gainera, Zabaltzeneko Pilotaje Taldearen erabateko konpromiso eta laguntza ditu, eta hark ezartzen, garatzen eta aplikatzen du ezarri den Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren bidez.